genel9 | e-blogi.pl
Blog genel9
Skupujemy tonery i tusze 2015-11-16

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób należyty i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, jaka produkuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]